Foto henk spaan

Teksten over Groenlinks

door Henk Spaan

Groene economie (maart 2012)

Groene economie staat op de agenda van de partijraadvergadering van aanstaande zaterdag. Ik heb al geschreven dat ik daarvan weinig verwacht door de manier waarop de discussie georganiseerd is. Dat zou ook anders kunnen. We moeten zoeken naar de dilemma's voor GroenLinks en vanzelfsprekendheden vermijden, bijvoorbeeld dat de economie duurzaam moet zijn of dat er meer gerecycled moet worden.
Wat ligt moeilijk voor GroenLinks?
En als we een debatpartij willen zijn, moeten we dat debat voeren in termen die ook voor buitenstaanders begrijpelijk zijn, dus we moeten niet te gauw zeggen dat we iets al eerder hebben besproken of dat we ergens al lang uit zijn.

Bijvoorbeeld het dilemma:
- GroenLinks is tegen economische groei, of
- GroenLinks is niet tegen groei maar vindt dat groei met name duurzaam moet zijn.
Voor beide opvattingen zijn argumenten te bedenken en dat wil ik zichtbaar maken. Ik ben ervóór, in een eventueel (verkiezings-) programma te vermelden dat GroenLinks die discussie voert. Zoek in de partij mensen die bereid zijn een van de beide mogelijkheden te beargumenteren en zorg dat iedereen die argumenten kan terugvinden ergens op een website. Voer die discussie met regelmaat, want het is aktueel en zal dat nog heel lang blijven.

Een ander dilemma is tussen het milieu en de laagstbetaalden en gaat dus over de verhouding groen en links. Als het erop aan komt, zal GroenLinks dan kiezen voor de milieuprincipes of voor de linkse principes of vinden we dat een schijntegenstelling?
Ook hier ligt een dilemma en zijn er respectabele argumenten voor verschillende opvattingen. Ik wil dat GroenLinks dat vaststelt en de discussie zichtbaar voor de buitenwereld voert. Ik vrees dat een ruime meerderheid binnen GroenLinks dit een schijntegenstelling vindt, maar tegelijkertijd denk ik dat veel potentiele aanhangers van GroenLinks hier wel degelijk een dilemma zien. GroenLinks wordt begrijpelijker en aantrekkelijker door het voeren van deze discussie.

Dan komen we op de vraag hoe ernstig bedreiging van het milieu, het klimaat en het zeewaterpeil zijn. Pakt GroenLinks milieuproblemen grondig genoeg aan of blijkt GroenLinks teveel hangen in overheidsbeleid en in wettelijke maatregelen. Er is in 2007 gezegd in "Scoren in de linkerbovenhoek" dat GroenLinks "de urgentie van de ecologische kwestie bij de kiezer onvoldoende overbrengt". Is dat nu beter dan vijf jaar geleden of zijn de problemen minder urgent geworden?

Er zijn meer dilemma's te bedenken, bijvoorbeeld de vraag of duurzaamheid en zuinigheid niet hetzelfde zijn of zouden moeten. We kunnen ook praten over een wenselijke relatie tussen schaalvergroting, verkeersstromen, gebruik van fossiele brandstoffen en menselijke arbeid, kortom welke soorten van technische vooruitgang vinden wij wenselijk.
Het maakt niet veel uit. In feite zijn het allemaal deuren die leiden tot dezelfde ruimte. We moeten alleen zorgen dat het begin van de discussie pluriform is en het einde ook. De winst zal zijn dat het einde anders is dan het begin.
Zo krijg je een "debatpartij", een partij met meerdere meningen, waar minderheidsmeningen ook een volwaardige plaats krijgen, in het partijbestuur, in de fractie, op de partijraad, op congressen en in GroenLinks-magazine.