Foto henk spaan

Teksten over Groenlinks

door Henk SpaanVerkiezing van het bestuur van GroenLinks (nov 2009)

In de laatste week van april 2002 hing Zwolle vol met affiches met de alarmerende kop: "Hoe gevaarlijk is Pim Fortuyn?" en met een tekst als "Stop de Hollandse Haider". Het was een oproep om te komen naar een discussiebijeenkomst georganiseerd door de "Internationale Socialisten" in een studentencafé in Zwolle.
Ik dacht: daar moet ik maar eens naartoe, want in een ver verleden was ik ook lid van een trotskistische clubje met een vergelijkbare naam en ik had er al jarenlang nooit meer iets van vernomen.
Het was er druk. In een klein zaaltje zaten pakweg tachtig mensen en dat is veel voor Zwolse begrippen.Ik schrok van wat de sprekers te berde brachten. De details ervan weet ik niet meer, maar de strekking van het betoog was telkens weer: We hebben in het verleden gezien hoe in Duitsland het fascisme opkwam en steeds sterker werd en hoe dat vervolgens leidde tot de Tweede Wereldoorlog. En nu zien we dat Pim Fortuyn in opkomst is en steeds rechtser wordt en dus weten we ook waar dat toe kan leiden. Voor de sprekers was het duidelijk dat er iets gebeuren moest, maar op de vraag wat er dan gebeuren moest, beperkte de spreker zich tot een veelbetekenend zwijgen.
Ik besloot er niet tegenin te gaan en daar schaam ik me achteraf voor. Ik was bang dat ik mijn boosheid niet onder controle kon houden en dat ik niemand daarmee tot andere gedachten zou brengen.
Maar toen een week of twee weken later Pim Fortuyn vermoord werd, had ik niet de vrees dat de dader een radicale jongere van islamitische afkomst zou zijn, zoals veel van mijn vrienden onmiddellijk dachten. Ik dacht onmiddellijk aan de akelige taal die ik gehoord had bij de Internationale Socialisten.
Terug naar het heden. Ergens verdwaald op internet stuitte ik op een artikel over het komende congres van GroenLinks en dat daar verkiezingen komen voor een nieuw partijbestuur. Een persoon die kandidaat is voor twee posten in het nieuwe bestuur blijkt in die haatcampagne tegen Pim Fortuyn een vooraanstande rol gespeeld te hebben. René Danen was spreker op een bijeenkomst van dezelfde organisatie in maart 2002 in Amsterdam en was in het blad van de Internationale Socialisten een van de schrijvers van een artikel over volksmenner Fortuyn.
Ik vind het best dat hij zich nu kandidaat stelt voor het partijbestuur. Het is al een tijd geleden en we hebben allemaal zo onze jeugdzondes waarvan we vroeg of laat wel inzien dat het zondes waren. Maar de woorden die ik toen in Zwolle hoorde, waren te ernstig om daar nu in deze verkiezing stilzwijgend aan voorbij te gaan. In de toelichting bij zijn kandidatuur staat dat de grote aanhang voor het gedachtengoed van de PVV reden voor hem was om lid te worden van GroenLinks. Is de René Danen van nu anders dan die van 2002 ?
Mijn vraag aan René is hoe hij terugkijkt op de campagne waar hij toen vol vuur aan meewerkte. Ik hoop dat zijn antwoord me kan overtuigen.