Foto henk spaan

Teksten over Groenlinks

door Henk Spaan

Partijraad praat niet over toekomstproject (feb 2008)

Zaterdag was de eerste partijraadsvergadering in de nieuwe samenstelling en daar bleek dat de partijraad moet oppassen om niet weer de fouten te maken die in de vorige periode zijn gemaakt. Voor de niet-ingewijden: elke twee jaar kiezen afdelingen en / of provincies nieuwe vertegenwoordigers.
Een van die fouten is dat als er iemand of een paar mensen precies willen weten hoe iets in elkaar zit en als dus iemand naar details vraagt, er altijd wel mensen zijn die dat "gezeur" vinden. Als dat er veel zijn wordt elke discussie dus in de kiem gesmoord en zit er voor de partijraad niet veel anders op dan alles maar goed te keuren. Daar is de partijraad niet voor.
Een andere fout zit in het voorzitten: Voorzitters op de partijraad hebben er een handje van om voortdurend te suggereren dat de agenda overvol is en dat er nog bergen verschrikkelijk belangrijke zaken wachten op bespreking en dus dat het niet goed is om bij een enkel punt lang stil te staan. Zo ook deze zaterdag. Voor de pauze stond het toekomstproject op de agenda, maar na de verplichte twee vragenronden kon er niet worden verder gepraat, want we moesten haastig verder. Na de pauze bleek echter niet veel meer te bespreken en na uitgebreide verkiezingsronden voor verkiezing van partijraadbestuur en beroepscommissie met extra ingelaste pauzes, bleek om drie uur de agenda te zijn afgewerkt. De aanwezigen leken daarover zo verbaasd dat meer dan de helft van de aanwezigen nog op hun plek bleven zitten om met elkaar uitgebreid na te praten. Daar is niks mis mee maar het bewijst dat er eigenlijk tijd genoeg was en dat weinig mensen echt haast hadden. Ik concludeerde dat we gemakkelijk nog een half uurtje hadden kunnen doorpraten over het toekomstproject.
En de derde fout is dat de opzet van de discussie altijd en eeuwig dezelfde vorm heeft: inleider, eerste vragenronde, antwoord van de inleider, tweede vragenronde en afronding van de inleider. Zo ging het ook nu. Bram van Ojik en Henk Nijhof leidden de discussie in en vervolgens kwamen er twee vragenronden en toen ineens was de discussie afgelopen. Er waren wat mensen die de discussie wilden voortzetten, maar via een truuk werd een 'ordevoorstel' vanuit de zaal haastig overgenomen door de voorzitter en ook nog goedgekeurd door de meerderheid van de vergadering. Ik begrijp eruit dat de partijraad geen behoefte heeft om belangrijke zaken goed door te spreken en om de eigen hersentjes al te zeer te pijnigen. De partijraad wil de bestuurders niet voor de voeten lopen, maar begrijpt daarmee kennelijk niet dat de partijraad dan tegelijkertijd de bestuurders ook niet meer helpt.

Want laten we wel wezen: het gaat niet goed met de toekomstdiscussie. Al een maand geleden verscheen het stuk GroenLinkse idealen van het panel beginselen, maar als je gaat zoeken naar de reacties daarop bij het forum over het stuk of op "planeet GroenLinks" dan vind je vrijwel niets. Er waren op de partijraad heel wat mensen die het stuk niet kenden. Bram van Ojik bevestigde het een en ander door op te merken dat hij vanuit het land nog niet één uitnodiging gekregen had om de discussie te voeren. Voor de samenstelling van de andere twee panels was vorig jaar in de partijraad nog een uitgebreide discussie dat er meer en andere mensen zitting moesten krijgen in de panels, maar op de vergadering van zaterdag bleek dat deze panels niet verder zijn gekomen dan een lijstje met wat vragen en op het forum een (vergeefse) oproep om die vragen te beantwoorden. Het werd duidelijk dat we van deze twee panels geen stukken hoeven te verwachten.
Dan gaat er iets niet goed. Ik kan begrijpen dat zo'n panel van 15 mensen niet gemakkelijk het met elkaar eens zal worden en eerlijk gezegd wil ik dat ook niet. Maar ik wil wel dat die panels de discussie vorm geven en dat hun discussies de leden van het panel ertoe inspireren om de eigen mening op papier te zetten. Ik verwacht dat de panelleden hun eigen mening formuleren en dat de verschillen naar buiten komen:
Jantje, Pietje en Marietje vinden zus of zo terwijl Els, Chantal en Johnnie juist het tegendeel beweerden.
In de voorbereiding van "Discussie in de tent" gebeurde er wel het een en ander, maar nu is het oorverdovend stil. Terwijl toch al binnen drie maanden de belangrijkste thema's op tafel moeten liggen want het nieuwe partijprogramma moet al in november klaar zijn!
Het zou nuttig geweest zijn om dat eens eventjes grondig op de partijraad met elkaar door te spreken, maar geheel volgens de oude traditie koos de partijraad ervoor om van de ene kant te komen met verwijten en kritiek naar degenen die wél iets gedaan hebben (te liberaal, geschreven door alleen Bart Snels) en om van de andere kant in de verdediging te springen en haastig de discussie af te kappen. Zo kennen we de partijraad weer.
Van het toekomstproject komt dus niets terecht en nu begrijp ik waarom ik de laatste tijd al een paar keer heb gehoord dat het programma uit 1992 eigenlijk helemaal zo slecht nog niet is en niet veel aan actualiteit heeft ingeboet. Ik ben bang dat we er inderdaad nog wel een jaar of tien mee moeten doen.